Utorak, 27. Veljača 2024 | 16:32:38
 
 

Panoramske kamere

web camera link

IP telefonija je zamjena za klasični telefonski priključak. Stranci besplatno namontiramo sučelje na koje može spojiti dva neovisna (dva broja) analogna telefona. Kod prelaska na IP telefoniju stranka zadržava sve usluge na koje je navikla iz klasične ISDN telefonije (zadržuje isti telefonski broj, prikaz broja pozivatelja,...).

Prelazak je jednostavan, jer nudimo:

  • prijenos postojećeg broja
  • raskid pretplate kod postojećeg operatera
  • u slučaju da klijent nema telefona, besplatno dajemo neregijski broj 0592xxxxx
  • stranka ima mogućnost izbora paketa, gdje unajmljuje određeni broj minuta u fiksnoj i mobilnoj mreži

Usluge IP Telefonije pruža tvrtka Inlife d.d. te je besplatna u mrežama kabelskih operatera i prenesenih brojeva u mrežu društva DETEL-Inlife d.d. Cjenik možete naći na www.detel.eu